15η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 .

Αριθμός Απόφασης:

84

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: