17η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Αριθμός Απόφασης:

224

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: