17η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Αριθμός Απόφασης:

246

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

06/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο