19η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Αριθμός Απόφασης:

171

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: