Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής/μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής και πλήρους Επεξεργασίας, (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΑΦΕΝΕΙΟ)», επί της οδού Νικ. Πλαστήρα αρ. 11, στην Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, της εταιρείας «Α. ΝΤΑΜΟΤΣΙΔΟΥ Ε.Ε

Αριθμός Απόφασης:

20

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/08/2023

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: