20η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Αριθμός Απόφασης:

134

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

07/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: