21η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

Αριθμός Απόφασης:

348

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: