23η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Αριθμός Απόφασης:

371

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

31/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: