25η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Αριθμός Απόφασης:

316

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

05/11/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: