2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Αριθμός Απόφασης:

32

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

02/02/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: