2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

23

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: