34η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

Αριθμός Απόφασης:

407

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

11/12/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: