4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Αριθμός Απόφασης:

031

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

04/02/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: