4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

Αριθμός Απόφασης:

030

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

08/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: