4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

38

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

01/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: