5η Aναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (Συμπεριλαμβάνεται το κλείσιμο ταμείου έτους 2018.

Αριθμός Απόφασης:

65

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

24/02/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: