7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Αριθμός Απόφασης:

114

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: