Α) Ανάκληση ή μη απόφασης-γνωμοδότησης περί μετατόπισης περιπτέρου και Β) Απόφαση διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντος περιπτέρου

Αριθμός Απόφασης:

105

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: