Α) Δημιουργία νέου κωδικού, (ΚΑ 10.7133.01 «Προμήθεια διαχωριστικών γραφείων» ) και ενίσχυση από το αποθεματικό με το ποσό 19.976,40€, για την προμήθεια διαχωριστικών γραφείου λόγω κορωνοϊού. Β) Έγκριση της ανάθεσης για την προμήθεια διαχωριστικών γραφείου λόγω κορωνοϊού.

Αριθμός Απόφασης:

140

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: