α. Εξέταση ένταση της εταιρείας Ευστρατιάδης Β. – Παπαργυρίου Γ. “ ENERCON” O.E κατά του πρακτικού δημοπρασίας της 1-6-2012.

Αριθμός Απόφασης:

132

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

14/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: