Α) Συμμετοχή του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης στη 2η πρόσκληση στο πλαίσιο του έργου CLEARING HOUSE με θέμα: «Μηχανισμός ανταλλαγής γνώσεων του έργου». Β) Συμμετοχή του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης στην Πρόσκληση «Προώθηση και Υποστήριξη των παιδιών Ρομά σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις» στο πλαίσιο της Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021.

Αριθμός Απόφασης:

50

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

01/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: