Αίτημα για Έκτακτη Οικονομική ενίσχυση από το Δήμο για τα Σχολεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης για την Προμήθεια Υγρών Αντισηπτικών

Αριθμός Απόφασης:

149

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

20/09/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: