Αίτημα παράτασης σύμβασης του έργου «Συντήρηση Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων –Μενεμένης»

Αριθμός Απόφασης:

184

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

07/07/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: