Αίτημα παράτασης σύμβασης «Υπηρεσιών Καθαριότητας Κτιρίων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης»

Αριθμός Απόφασης:

400

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

06/12/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: