Ακύρωση ή όχι της υπ’ αριθμό 335/2013 ΑΔΣ

Αριθμός Απόφασης:

396

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: