Ακύρωση της υπ΄ αριθ. 153/03.06.15 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση παράτασης των εργασιών για το έργο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ», με αριθμ. μελ. 95/2013 και προϋπολογισμό 261.654,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

191

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

14/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: