Ακύρωση της υπ’ αριθ. 25/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω λάθους υπολογισμού του ποσού επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από ΕΕΤΑ μισθωμένου διαμερίσματος και λήψη νέας απόφασης

Αριθμός Απόφασης:

60

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: