Αλλαγή πηγής χρηματοδότησης μελετών

Αριθμός Απόφασης:

150

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: