Ανάδειξη αναδόχου της μελέτης «ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ & ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕ08 & ΠΕ10 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» (Αρ.Μελ.: 18/2011, Α.Α.Ε.: 18) ΄΄

Αριθμός Απόφασης:

35

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

15/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: