Ανάκληση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

Αριθμός Απόφασης:

186

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

29/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: