Ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας – σφράγιση του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Σνάκ- Μπαρ (Ουζερί)» του Κουνατίδη Χαράλαμπου, οδός Ακριτών 15

Αριθμός Απόφασης:

4

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

13/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: