Ανάκληση-Ακύρωση της υπάρ. 138/27-8-2014 Απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων, που αφορά τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ, επί

Αριθμός Απόφασης:

179

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: