Ανάκληση-ακύρωση της υπάρ. 153/26-11- 2014 Απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων, που αφορά τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

Αριθμός Απόφασης:

176

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: