Ανάκληση Αποφάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων, που αφορούν τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, λόγο παρέλευσης προθεσμίας.

Αριθμός Απόφασης:

93

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

30/03/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: