Ανάκληση και άρση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου στην οδό Βενιζέλου 125 Αμπελόκηπους (Οικόπεδο Κατσικόπουλου).

Αριθμός Απόφασης:

128

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: