Ανάκληση της με αριθμό 60/2012 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης, περί της χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ,ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ επί της οδού Γιαννιτσών 244 εντός ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της εταιρίας «ΑΡΙΣΤΕΙΔΑΚΗΣ Ν. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»

Αριθμός Απόφασης:

22

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: