Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

14

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

12/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: