Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2014 (37η αναμ.).

Αριθμός Απόφασης:

404

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

21/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: