Αναμορφώσεις προϋπολογισμού σε έργα με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ

Αριθμός Απόφασης:

101

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

18/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: