Αναμορφώσεις προϋπολογισμού του Δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

271

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

26/08/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: