Αναμορφώσεις προϋπολογισμού του Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

349

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: