Αναμορφώσεις προϋπολογισμού του Δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

306

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

09/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: