Αναμορφώσεις προϋπολογισμού του Δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

155

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

08/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: