Αναμορφώσεις προϋπολογισμού του Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

120

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

18/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: