Αναμορφώσεις προϋπολογισμού του Δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

288

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

25/08/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: