Αναμορφώσεις προϋπολογισμού του Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

192

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

12/05/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: