Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:

4

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

15/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: