Αναμόρφωση προϋπολογισμού (25η αναμόρφωση).

Αριθμός Απόφασης:

335

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

01/11/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: