Αναμόρφωση προϋπολογισμού (26η αναμόρφωση).

Αριθμός Απόφασης:

352

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: