Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:

077

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: